TAPTIN.XYZ Chia Sẻ Tập Tin Miễn Phí

Chọn tập tin ...
Chọn tập tin muốn tải lên hoặc kéo rồi thả tập tin vào đây để chia sẻ !

 

Speed

 

Time

Tải lên thành công Tải lên các tập tin khác Thêm tập tin

susName susSize

Mô tả tập tin ngắn gọn

Liên kết tải xuống

Liên kết để xóa tập tin

Mật khẩu bảo vệ - Bảo vệ bằng mật khẩu đang TẮT


Xóa tập tin đã tải lên sau ngày
Xóa tập tin đã tải lên sau tải xuống

Gửi liên kết tập tin qua email

Tải lên thành công Tải lên các tập tin khác Thêm tập tin

Tất cả các tập tin

Liên kết đến tất cả các tập tin

susName susSize

Mật khẩu bảo vệ - Bảo vệ bằng mật khẩu đang TẮT


Xóa các tập tin đã tải lên sau ngày
Xóa từng tập tin sau tải xuống

Gửi liên kết tập tin qua email

30 MB

Dung lượng tối đa mỗi tập tin tải lên là 30 MB.
Bạn có thể tải lên tối đa 5 tập tin cùng một lúc.
Không giới hạn tốc độ mạng upload download.

Chia sẻ

Dễ dàng chia sẻ các tập tin đến tất cả bạn bè của bạn thông qua liên kết, Email, mã QR, Facebook, Twitter,.... có thể đặt mật khẩu bảo vệ tập tin an toàn khỏi người lạ.

Tự động xóa

Bạn có thể chủ động xóa tập tin nếu không muốn chia sẻ.
Xóa tập tin sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu lượt tải xuống.
Các tệp tập tin đã tải lên sẽ tự động bị xóa sau 15 ngày...


Website đang hoạt động thử nghiệm nên thông số chia sẻ còn hơi thấp, mong mọi người thông cảm ! Mình sẽ sớm nâng cấp thông số trong thời gian tới ạ !
TAPTIN.XYZ miễn phí chuyên upload file, download file, share file, up file lên mạng online, tải tệp lên, tải xuống tập tin, chia sẻ tập tin,... không quảng cáo tốt nhất hiện nay 2021 .